Majitel krycího psa

Autor: -dh- (havlova_d@seznam.cz), Téma: Jak na to?
Vydáno dne 03. 02. 2009 (2531 přečtení)
Dana Havlová, OPCH

Po uchovnění (bonitaci) je třeba poslat na Plemennou knihu psů ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, následující doklady: originál PP (včetně příloh), originál bonitační karty

Po uchovnění (bonitaci) je třeba poslat na Plemennou knihu psů ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, následující doklady: originál PP (včetně příloh), originál bonitační karty. Váš pes bude zaregistrován do evidence chovným zvířat a bude mu přidělena Kniha krytí.

Jste-li majitelem chovného psa a kontaktovali Vás majitelé fenky, i pro Vás platí několik základních kroků, které byste neměli opomenout. Před krytím se dohodněte s majitelem feny a nejlépe sepište písemnou smlouvu o krytí, ve které budou přesně specifikovány podmínky a způsob úhrady za krytí. Předejdete tím zbytečným dohadům.

1.      Bez vyplněného krycího listu s podpisem a razítkem poradce chovu fenku nikdy nekryjte. Po nakrytí společně s majitelem feny vyplňte krycí list.

2.      Pes smí krýt pouze 1 fenu/den

3.      Majitel feny má povinnost oznámit narození štěňat do týdne poradci chovu a zároveň majiteli krycího psa.

4.      Po vyrovnání s majitelem fenky odvede majitel krycího psa poplatek klubu 10,-Kč/zapsané štěně.

Bývá obvyklé a nejjednodušší stanovit částku úhrady za jedno zapsané štěně a pak počet štěňat touto částkou vynásobit. Zapsaným štěnětem se rozumí takové, které se dožije 7 týdnů věku a je uvedeno v „Přihlášce k zápisu“ (bude mu vystaven průkaz původu).

Samozřejmě záleží na dohodě.  Je na majiteli psa, jaké podmínky si stanoví, a na majiteli feny, zda na ně přistoupí.