Přiznání šampionátů

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Jak na to?
Vydáno dne 04. 02. 2009 (1641 přečtení)


Stáhněte si a vytiskněte formulář ve formátu Microsoft Word - DOC (21 kb)

Přiznání titulu Český šampion

Zašlete nebo osobně doneste na adresu ČMKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen podřízených zkouškám:
              - 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy)
              - kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

U plemen nepodřízených zkouškám
              - 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

 

Přiznání titulu Český junior šampion

Zašlete nebo osobně doneste na adresu ČMKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství
- od dvou rozhodčích
              - 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
              - použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

 

Přiznání titulu Český veterán šampion

Zašlete nebo osobně doneste na adresu ČMKU, Jankovcova53/C, 170 00 Praha 7
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích
- pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

 

Přiznání titulu Interchampion

Zašlete nebo osobně doneste na adresu ČMKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:

- 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států
- certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:
              - 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

 

Přiznání titulu  KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY ČR

1) Získání 5x ČKŠ nejméně ve dvou výstavních sezonách (t.j. kalendářních rocích) od minimálně 3 rozhodčích.

2) Minimálně jedno ČKŠ musí být získáno na klubové výstavě kníračů nebo na celostátní  speciální výstavě kníračů.

3) Velký knírač musí mít složenou zkoušku všestranného výcviku 1.stupně ( ZV 1, IPO 1, VPG 1, ZPU 2).

4) Členstvím majitele v KCHK ČR.

Po splnění podmínek pro zadávání titulu "Klubový šampion krásy ČR" zašle majitel psa nebo feny osvědčení o ČKŠ a fotokopii průkazu původu, u velkých kníračů doklad o vykonané zkoušce osobě, pověřené předsednictvem KCHK vyřizováním agendy, spojené se zadáváním titulu, která vydá potřebný doklad a diplom o udělení titulu.

Pověřená osoba: Ing. Arch. Martina Kaprálková , Na Padesátém 6, Praha 10  100 00