Dnešní datum: 01. 08. 2021     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
ORGANIZACE
Výbor pobočky
Členství v klubu
Členské příspěvky

JAK NA TO?
Krycí pes
Chovná fena
Chovatelská stanice
Podmínky chovnosti
Vývozní PP
Administrativní poplatky
Vyšetření DKK
Vyšetření očí
Přiznání šampionátů

CHOVATELSTVÍ
Zprávy o chovu
Svody dorostu
Bonitace
Narozené vrhy
Krycí psi
Chovatelské stanice

VÝSTAVY
Výsledky výstav pobočky
Výsledky ostatních výstav

Propozice OKV 26.9.2020
Přihláška OKV 26.9.2020

VÝCVIK
Výsledky našich členů

FOTOGALERIE
Galerie
Fotoreportáže z akcí

Výstavní podmínky: platí Výstavní řád ČMKU

 

Datum konání:  26.9.2020

 

Místo: v Českých Budějovicích

na kynologickém cvičišti v Mladém (ul. V Hluboké cestě)

 

Výstavu posuzuje Jaroslava Drožová

 

KONTAKT:

Mgr. Dana Havlová

373 46    Pištín 143

tel. 602 248 290 (raději večer i po 20.00)

                         Email: havlova_d@seznam.cz

 

K přihlášení můžete využít také elektronický formulář na webu Jč.pobočky KCHK: pobocka.xf.cz

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 10.9.2020 a 16.9.2020

Přihlášky nebudou písemně potvrzovány.

_______________________________________________________

 

Program:

 

 

       přejímka psů

9.00-9.45

hod.

       zahájení výstavy

10.00

hod.

       posuzování

od 10.15

hod.

Pořadí posuzování:

VK,SK,MK

         soutěže

po skončení posuzování

 

 

 

Výstavní podmínky: platí Výstavní řád ČMKU.

 

Veterinární podmínky:

Platné veterinární osvědčení, že pes je očkován proti vzteklině, psince a inf. hepatitidě v době ne kratší než 30 dní a ne delší než 1 rok.

 

Doklady k výstavě:

·                     veterinární osvědčení (očkovací průkaz)

·                     průkaz původu psa

·                     průkaz člena KCHK se známkou na r.2020 (potvrzení o zaplacení čl. příspěvků pro rok 2020)

 

Rozdělení do tříd:

Třída štěňat

- 4 – 6 měsíců

Třída dorostu

- 6 - 9 měsíců

Třída mladých

- 9 - 18 měsíců

Mezitřída

- 15 - 24  měsíců

Třída otevřená

- od 15 měsíců bez ohledu na získané tituly  a vykonané zkoušky

Třída pracovní

- od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií certifikátu o složené zkoušce

  (neopravňují zkoušky ZZO, ZOP, ZPU 1,  BH,  agility)

Třída vítězů

- od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií titulu Národní, Klubový vítěz KCHK,

  Interšampion, Klubový šampion nebo šampion členské země FCI

Třída veteránů

- od 8 let

Tř.mimo konkurenci

- od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí,

  ve výstavním posudku bude uvedeno pouze slovo  „posouzen“

 

 

Tituly:

Vítěz třídy – může být zadán jedinci oceněnému „výborný 1.“ ve třídách:  mladých,      

                     mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů

Oblastní vítěz – o titul soutěží vítězové tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů, psi a  

                           feny odděleně

Zadání titulu není nárokové. Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet jedinců předvedených ve třídě.

Soutěže:

Nejlepší štěně – soutěž všech  psů a fen přihlášených do třídy štěňat

Nejlepší dorost – soutěží všichni jedinci s oceněním „velmi nadějný 1.“

Nejlepší mladý jedinec – soutěží vítězové tř. mladých všech barev a velikostí, psi i feny  

                                           dohromady

Nejlepší veterán – soutěží jedinci ocenění zn. „výborný 1.“ ve tř veteránů

Nejlepší jedinec tř. mimo konkurenci – soutěží všichni jedinci předvedení na výstavě 

                                                                       v této třídě

Nejlepší malý knírač – do soutěže postupují všichni malí knírači (psi i feny) s titulem   

                                      Oblastní vítěz

Nejlepší střední knírač – do soutěže postupují všichni střední knírači (psi i feny) s titulem

                                          Oblastní  vítěz

Nejlepší velký knírač- do soutěže postupují všichni velcí knírači (psi i feny) s titulem

                                     Oblastní vítěz

Nejkrásnější knírač výstavy – soutěží nejlepší malý, střední a velký knírač

 

Ceny:

Každý vystavovatel obdrží výstavní posudek, oceňovací stužku a diplom.

Vítězové tříd a obl.vítězové obdrží věcnou cenu. Vítězové soutěží obdrží pohár.

 

Protest a další podmínky:

Protest může být podán pouze z formálních důvodů se složením jistiny 500,-Kč  a to během výstavy.

Vystavovatel, který opustí výstaviště před koncem výstavy, ztrácí nárok na cenu.

Každý vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele a je odpovědný za škody způsobené psem. Pořadatel neručí za újmy na zdraví psa ani za jeho ztrátu. Volné pobíhání psů v areálu je zakázáno.

V případě nekonání výstavy z objektivních příčin (živelné pohromy, nákazová situace) budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s výstavou.

Poplatky se nevracejí ani v případě neúčasti řádně přihlášeného vystavovatele.

 

Z posuzování jsou vyloučeni:

·         psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu

·         kastráti, zvířata nemocná nebo podezřelá z nemoci či po úrazu, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé

·         psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům

·         psi s kupírovanýma ušima – viz novela zákona na ochranu zvířat platná od   

                                                                 1.3.2004

 

 

Výstavní poplatky:                               1.uzávěrka 10.9.        2.uzávěrka 16.9.

1. pes (včetně katalogu)

400,-Kč                 500,-Kč

Každý další pes

300,-Kč                 400,-Kč

Dorost, veteráni, tř.mimo konkurenci

200,-Kč                 250,-Kč

Třída štěňat

200,-Kč                 250,-Kč

Inzerce v katalogu: A5 - celá strana

                              400,-Kč

                                    - 1/2 strany

                              200,-Kč

 

Nečlenové klubu platí dvojnásobek.

 

Uzávěrka přihlášek: 10.9.2020 a 16.9.2020    uzávěrka  inzerce: 16.9.2020

 

Výstavní poplatky:

Výstavní poplatky můžete uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet u České spořitelny a. s.

název účtu: Klub chovatelů kníračů, Větrná 26, 370 05 České Budějovice

číslo účtu: 0561233349 / 0800

var.s.: 20200926

Do pozn. pro příjemce platby uveďte příjmení a jméno majitele přihlašovaného psa.

Kopii dokladu o zaplacení nalepte na zadní díl přihlášky.

 


 

 

Doprava:.

Autem:   GPS:  Loc: 48°57'46.009"N, 14°29'50.48"E

 

Popis cesty na cvičiště:

Kynologické cvičiště se nachází v ulici V Hluboké cestě.

Doporučený příjezd:

Z Rudolfovské ulice směr Ledenice, Borovany, v ul. Dobrovodské se držte rovně, tak se dostanete

 na novou „zanádražní komunikaci“. Pojedete stále rovně, až budete mít vlevo cvičiště. Ke cvičiště sjedete na prvním kruhovém objezdu, na kterém jeďte vnitřním kruhem.

V blízkosti cvičiště bude cesta značena.

                                    

b?vu?ýčub?u