Dnešní datum: 07. 06. 2020     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
ORGANIZACE
Výbor pobočky
Členství v klubu
Členské příspěvky

JAK NA TO?
Krycí pes
Chovná fena
Chovatelská stanice
Podmínky chovnosti
Vývozní PP
Administrativní poplatky
Vyšetření DKK
Vyšetření očí
Přiznání šampionátů

CHOVATELSTVÍ
Zprávy o chovu
Svody dorostu
Bonitace
Narozené vrhy
Krycí psi
Chovatelské stanice

VÝSTAVY
Výsledky výstav pobočky
Výsledky ostatních výstav

Propozice OKV 14.3.2020
Přihláška OKV 14.3.2020

VÝCVIK
Výsledky našich členů

FOTOGALERIE
Galerie
Fotoreportáže z akcí

Výstavní podmínky: platí Výstavní řád ČMKU

hala Výstaviště České Budějovice, a.s.

 ( Husova ul. 523 )

GPS: Loc: 48°58'45.072"N, 14°27'39.756"E

www.vcb.cz

 

Výstavu posuzuje Jaroslava Drožová

 

Kontakt:

Mgr. Dana Havlová

373 46   Pištín 143

tel. 602 248 290 (raději večer i po 20.00)

                         Email: havlova_d@seznam.cz

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK  21. 2. 2020  +  29. 2. 2020

(3 – 5 dní před výstavou budou E-mailem nebo poštou rozesílány vstupní listy)

_______________________________________________________

Program:

 

 

       přejímka psů

7.30  -   8.45

hod.

       zahájení výstavy

9.00

hod.

       posuzování

od 9.15

hod.

  soutěže

po skončení posuzování

Pozor !!! Soutěže budou probíhat pouze v kruhu kníračů !

 

Výstavní podmínky: platí Výstavní řád ČMKU.

Veterinární podmínky:

Platné veterinární osvědčení, že pes je očkován proti vzteklině, psince a inf. hepatitidě v době ne kratší než 30 dní a ne delší než 1 rok.

Doklady k výstavě:

·         veterinární osvědčení (očkovací průkaz)

·         průkaz původu psa

·         průkaz člena KCHK (potvrzení o zaplacení čl. příspěvků pro rok 2020)

 

Rozdělení do tříd:

Třída štěňat

- 4 – 6 měsíců

Třída dorostu

- 6 - 9 měsíců

Třída mladých

- 9 - 18 měsíců

Mezitřída

- 15 - 24  měsíců

Třída otevřená

- od 15 měsíců bez ohledu na získané tituly  a vykonané zkoušky

Třída pracovní

- od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií certifikátu o složené zkoušce

Třída vítězů

- od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií titulu Národní vítěz, Klubový vítěz KCHK,

  Interšampion, Klubový šampion nebo šampion členské země FCI

Třída veteránů

- od 8 let

Tř.mimo konkurenci

- od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci

a pořadí, ve výstavním posudku bude uvedeno pouze slovo  „posouzen“

 

Tituly:

ČKŠ-J (čekatel klubového šampiona mladých) - titul se uděluje vítězi třídy mladých na všech klubových výstavách se zadáváním ČKŠ.

ČKŠ-V (čekatel klubového šampiona veteránů) - titul se uděluje vítězi třídy veteránů na všech klubových výstavách se zadáváním ČKŠ.

ČKŠ  (čekatel klubového šampiona) - může být zadán jedinci oceněnému „výborný 1“ v mezitřídě a ve třídách otevřené, pracovní a vítězů.

Res. ČKŠ -  může být zadán jedinci oceněnému „výborný 2“ v mezitřídě, ve třídách otevřené, pracovní a vítězů.

Oblastní klubový vítěz – může být udělen psu a feně z konkurence jedinců stejného barevného a velikostního rázu s oceněním ČKŠ.

Nejlepší štěně – soutěží jedinci ze třídy štěňat ocenění známkou VN1

Nejlepší dorost – soutěží jedinci ze třídy dorostu ocenění známkou VN1

Nejlepší mladý jedinec – soutěží vítězové třídy mladých (psi i feny současně)

Nejlepší veterán – soutěží všichni veteráni ocenění známkou V1

Nejlepší jedinec třídy mimo konkurenci – soutěží všichni jedinci vystavení v této třídě

Nejlepší malý, střední a velký knírač – soutěží všichni jedinci daného velikostního rázu ocenění  
              titulem OKV
Nejkrásnější knírač oblastní klubové výstavy – soutěží nejlepší malý, střední a velký knírač

 

Ceny:

Každý vystavovatel obdrží výstavní posudek a oceňovací stužku.

Vítězové tříd a Obl.vítězové obdrží věcnou cenu. Vítězové soutěží obdrží pohár.

 

 

Protest a další podmínky:

Protest může být podán pouze z formálních důvodů se složením jistiny 500,-Kč, a to během výstavy.

Vystavovatel, který opustí výstaviště před koncem výstavy, ztrácí nárok na cenu.

Každý vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele a je odpovědný za škody způsobené psem. Pořadatel neručí za újmy na zdraví psa ani za jeho ztrátu. Volné pobíhání psů v areálu je zakázáno.

V případě nekonání výstavy z objektivních příčin (živelné pohromy, nákazová situace) budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s výstavou.

Poplatky se nevracejí ani v případě neúčasti řádně přihlášeného vystavovatele.

 

Z posuzování jsou vyloučeni:

·         psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu

·         kastráti, zvířata nemocná nebo podezřelá z nemoci či po úrazu, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé

·         psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům

·         psi s kupírovanýma ušima – viz novela zákona na ochranu zvířat platná od   

                                                                 1.3.2004

 

Výstavní poplatky:                                              1.uzávěrka (21.2.)        2.uzávěrka (29.2.)       

1. pes (včetně katalogu)

450,-Kč                     550,-Kč

Každý další pes

350,-Kč                     450,-Kč

Dorost, veteráni, tř.mimo konkurenci

250,-Kč                     350,-Kč

Třída štěňat

200,-Kč                     300,-Kč

Inzerce v katalogu: A5 - celá strana

500,-Kč

                                    - 1/2 strany

250,-Kč

 

Jako poplatek za prvního psa nelze použít jedince přihlášeného do třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo mimo konkurenci !

Nečlenové klubu platí dvojnásobek !

 

Uzávěrka přihlášek a inzerce: 1.uzávěrka   21. 2. 2020

                                                   2.uzávěrka   29. 2. 2020

 

Výstavní poplatky:

Výstavní poplatky můžete uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet u České spořitelny a. s.

název účtu: Klub chovatelů kníračů, Větrná 26, 370 05 České Budějovice

číslo účtu: 0561233349 / 0800

var.s.: 20200314

Do pozn. pro příjemce platby uveďte příjmení a jméno majitele přihlašovaného psa.

Kopii dokladu o zaplacení nalepte na zadní díl přihlášky.

 

Upozornění:

Vjezd do areálu výstaviště je možný po zaplacení parkovného.

Výši parkovného stanovuje majitel výstaviště.

 

bžvužýčubžu